Stichting Ubomi Obutsha Nederland

Stichting Ubomi Obutsha Nederland (SUON) is een stichting zonder winstoogmerk en in 2011 opgericht door oud- vrijwilligers met hart voor het Ubomi Obutsha Centre in Port Elizabeth, Zuid-Afrika. SUON heeft als enig doel de ondersteuning van het Ubomi Obutsha Centre.

Het Ubomi Obutsha Centre bestaat sinds 2002 en is een particulier initiatief dat voorziet in Jeugdzorg in de Kwazakhele Township in Port Elizabeth.

Het centrum helpt op unieke wijze de meest kwetsbare (‘poorest of the poor’), zeer jonge kinderen in de Township. Kinderen die in armoede leven, slachtoffer zijn van verwaarlozing, mishandeling, misbruik of in de steek zijn gelaten. Kinderen die nauwelijks scholing krijgen, ontwikkelingsachterstanden oplopen, slechte of geen toegang tot gezondheidszorg hebben en de cirkel van armoede niet zelf kunnen doorbreken. Kinderen die dagelijks getuige en vaak slachtoffer zijn van verschrikkelijke misstanden zoals misdaad, drugs en alcohol, verslaving en aids.

Het centrum begeleidt kinderen en hun familie door middel van meerdere programma’s. Via huisbezoeken door medewerkers van het centrum worden de kinderen die er het slechtst aan toe zijn geÔdentificeerd en uitgenodigd om naar het centrum te komen. Idealiter komen de kinderen op hun derde of vierde jaar naar de dagopvang van het centrum en nemen deel aan het Educare programma waarin ze voorbereid worden op school. Ze krijgen ook een dagelijkse maaltijd en indien nodig kleding. Na enkele jaren gaan ze naar een reguliere school. Ze krijgen dan in het centrum huiswerkbegeleiding en nemen deel aan zogenaamde Life skills programma’s. Ook worden in huisbezoeken ‘home based care’ programma’s uitgevoerd waarin gezinsleden geholpen worden met de hoogste maatschappelijke nood.
Kinderen van de straat, van alle leeftijden en die niet deelnemen aan de programma’s van het centrum, kunnen drie (in de vakanties vijf keer) per week een voedzame maaltijd krijgen in de soepkeuken.
Ook de soepkeuken is een manier om probleemgezinnen te identificeren.

De visie van het Ubomi Obutsha Centre op ontwikkeling wordt treffend verwoord met; ‘It’s almost always a long walk’
De kinderen krijgen in principe tot en met hun 18de jaar ondersteuning, vandaar de referentie aan Nelson Mandela’s ‘long walk to freedom’. In de basis draait alles om het onderwijs van kansarme kinderen; in de vorming als mens en via scholing, waardoor zij steeds zelfstandiger een toekomst voor zichzelf kunnen opbouwen.

Maandelijks worden ruim zeshonderd kinderen bereikt door middel van de vele activiteiten van het Centrum.

Vanuit Nederland ondersteunt SUON het Ubomi Obutsha Centre door geld in te zamelen voor gerichte (kop en staart) projecten. SUON is door middel van verschillende initiatieven voortdurend op zoek naar grote en kleine sponsoren die hun steentje willen bijdragen. 

Kijk ook op de site van Ubomi Obutsha Nederland

Organisatie en begroting

Het Ubomi Obutsha Centre functioneert vooral dankzij de vele vrijwilligers. Het heeft slechts drie betaalde medewerkers. Het Centre is verder afhankelijk van haar directeur Mark Lawler, een predikant die van het centrum de laatste tien jaar zijn levenswerk heeft gemaakt. Medewerkers en vrijwilligers komen allemaal uit de Kwazakhele Township.

De jaarlijkse uitgaven van het centrum bedragen circa € 20.000. Daarvan wordt slechts 20% besteed aan de organisatie. De overige 80% komen volledig ten goede aan de kinderen via de verschillende programma’s.

De zoektocht naar sponsoren voor zowel de korte als de lange termijn is uiterst problematisch. Het centrum is afhankelijk van financiŽle middelen en ontvangt goederen zoals kleding en voedsel (vergelijkbaar met de Voedselbank in Nederland) van incidentele sponsoren. Ook Zuid-Afrika gaat het economisch niet voor de wind en het vinden van sponsoren wordt jaarlijks moeilijker. Dit vormt dan ook de grootste bedreiging voor de continuÔteit van het Ubomi Obutsha Centre. Tevens wordt het steeds lastiger goederen te krijgen uit donaties.

Kwazakhele Township

In de regio Port Elizabeth wonen ongeveer 1.3 miljoen mensen en 80% daarvan woont in Townships.

Ubomi Obutsha Centre ligt aan de rand van de Kwazakhele Township (geschat aantal inwoners ????). In het slechtste deel hiervan, de wijk Silvertown, wonen circa 1.700 mensen, in ongeveer 500 hutten en onder erbarmelijke omstandigheden. De kwaliteit van leven in Silvertown wordt beschouwd als een van de slechtste in heel Zuid Afrika.
Volgens officiŽle -intussen wat gedateerde- statistieken was in 2011 nog vrijwel geen hut aangesloten op elektriciteit of op het riool. Er heerst grote criminaliteit en de leefomstandigheden zijn nog steeds dramatisch.

Gelukkig zijn de leefomstandigheden in de Kwazakhele Township de laatste jaren enigszins verbeterd, onder andere door de bouw van kleine stenen huisjes en de plaatsing van zonnegeisers op veel daken. Over de concrete situatie zijn momenteel nog geen gegevens bekend.  


Meer informatie?

Wouter Albersen
026 442 44 40