Paul de Beurs

(1952) is coach en mediator en begeleidt o.a. artsen individueel, maatschappen/vakgroepen en raden van bestuur.

Daarnaast is hij adviseur voor de overheid en begeleidt hij specialistische politieteams, vooral gericht op het ‘gezond houden’ van groepsprocessen.

Na 3,5 jaar werkzaam te zijn geweest in een huisartsenfunctie, werd hij in 1984 psychiater. Hij werkte in diverse functies o.a. als hoofd van de sector psychiatrie van een algemeen ziekenhuis en als lid van de Raad van Bestuur van een GGZ instelling. Hij was vijf jaar lid van sectie klinische psychiatrie en vijf jaar van de sectie beleidspsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Momenteel werkt hij nog een beperkt aantal uren als interim-psychiater.

De ervaringen met de behandelingen van collega’s met burn-out verschijnselen o.a. door conflicten, vormden de basis voor de maatschap met als motivatie en doel ‘voorkomen is beter dan genezen’.


Meer informatie?

Wouter Albersen
026 442 44 40