Vacatures | Psychiatrie


Kinder- en jeugdpsychiater polikliniek - 28 uur/pw | Oosten van het land

Kinder- en jeugdpsychiater bij de polikliniek en dagbehandeling in Zutphen. 

U vervult een spilfunctie in de multidisciplinaire behandeling van kinderen en jongeren met complexe problematiek en een (lichte) verstandelijke beperking.
Gezocht wordt naar een medisch professional die collegiaal en flexibel is ingesteld, behandelt en diagnosticeert, en zich tevens zal inzetten om het behandelbeleid van de polikliniek/dagbehandeling te verbeteren en ontwikkelen. Van u wordt gevraagd dat u de antroposofische grondslagen van de instelling tenminste respecteert.
Deze instelling koestert de ambitie een top klinische instelling te worden. De uitdaging: zorg op maat voor patiënten met multi-complexe problematiek, voor wie elders binnen de GGZ en de jeugdzorg geen adequate behandeling meer mogelijk is. U wordt uitgenodigd een actieve bijdrage aan deze ambities te leveren. Aan de functie zijn geen diensten verbonden. In de functie bestaat ruimte voor onderwijs, supervisie en/of wetenschappelijk onderzoek.

Kent u belangstellenden of heeft u zelf belangstelling? Neemt u dan contact met ons op. Wij gaan graag het gesprek met u aan. 

Reacties

Er zijn reacties
Plaats uw reactie Stuur deze pagina door


Reactie


Meer informatie?

Wouter Albersen
026 442 44 40