Malou van Hintum schrijft in haar column "Een zondebok aanwijzen helpt niet" het onlangs verschenen boek "Veiligheid in de ggz. Leren van incidenten en calamiteiten" van de auteurs Alette Kleinsman en Nico Kaptein.

We hebben een aantal reacties ontvangen op de column "Duizend bloemen, een paar teveel" van Jaap van der Stel. Hoe denkt u over zijn pleidooi?

Wij nodigen u van harte uit om uw reactie achter te laten onder de columns.

Met vriendelijke groet,

ir. Wouter Albersen
Directeure-brief: 2458

Van Der Hoef & Partners - R÷ellstraat 1a - 6814 JC Arnhem - T 026-442 44 40 

 

Een zondebok aanwijzen helpt niet

Column door Malou van Hintum

In het boek ‘Veiligheid in de ggz. Leren van incidenten en calamiteiten’ dat psychiater Alette Kleinsman en calamiteitenonderzoeker Nico Kaptein onlangs publiceerden, komen drie lessen steeds weer terug. Een: het helpt niet om – in het geval van een ernstig incident of calamiteit – een zondebok te zoeken, want fouten worden gemaakt als sluitstuk van een proces waaraan allerlei professionals een bijdrage leveren. Twee: zorg voor een open cultuur waarin iedereen zich vrij voelt om elkaar aan te spreken. En drie: zorg ervoor dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor veiligheid.

 
 
 
 

Veiligheid in de ggz. Leren van incidenten en calamiteiten

Auteurs: Alette Kleinsman en Nico Kaptein

Psychiaters en psychotherapeuten hebben een beroep met buitengewone verantwoordelijkheden. Niet alleen wordt van ze verwacht dat ze oplossingen bieden bij vaak heftige psychische problematiek maar ook dat ze optimaal preventief werken om calamiteiten te voorkomen. Agressie en amok komen vaak voor. Somberheid kan leiden tot su´cidaliteit. En een hulpverlener staat er vaak alleen voor zowel wat therapeutische als wat preventieve interventies betreft

 
 
 
 

Duizend bloemen, een paar teveel

Column door Jaap van der Stel

Hoogleraar Jim van Os sprak recent in NRC Handelsblad zijn zorg uit over de achteruitgang van de psychiatrie in Nederland. Het toenemend aantal gevallen van euthanasie bij mensen met ernstige psychische aandoeningen is daar volgens hem een symptoom van. De verwaarlozing kost mensenlevens. Hij bepleit een focus op persoonlijk herstel. Marian Draaisma van zorginstelling Pluryn klaagde in dezelfde week in het AD over een verschuiving van werkzaamheden van de jeugdpsychiatrie naar de jeugdzorg. Dit verklaart volgens haar waarom het aantal su´cides bij de betrokken jongeren nog nooit zo hoog is geweest. Ook hier gaat het om vragen over leven en dood. De oplossing ligt hier in de handen van gemeenten. En GGZ-instelling Emergis in Zeeland dreigde eind augustus met een behandelstop voor de rest van dit jaar. De zorgverzekeraar heeft te weinig zorg ingekocht.

 
 
 
 
 

Recente vacatures

 

Specialist Ouderengeneeskunde/Eerste Geneeskundige - 32-36 uur
Noord-Holland


 

Financial Controller - 32-36 uur
Leeuwarden

 

Manager Finance & IT - 32-36 uur
Leeuwarden

 

Psychiater Angst en Depressie - 16-36 uur
Regio Haarlem

 
 
 
 
 

Wilt u deze e-mail niet meer ontvangen klik dan op uitschrijven.