"FACT-werk en specialistische zorg in één team". Marijke van Putten, lid raad van bestuur bij GGZ Noord-Holland-Noord, vertelt in een interview over deze geïntegreerde teams.

De klimaatverandering zal eveneens serieuze gevolgen hebben op de GGZ. Jaap van der Stel schrijft hierover in zijn column "Psychisch gezond in een opgewarmde aarde".

Lees ook het artikel "A lousy start makes a lousy end" van Nanne Dodde en Paul de Beurs.

Met vriendelijke groet,

ir. Wouter Albersen
Directeure-brief: 2453

Van Der Hoef & Partners - Cronjéstraat 10 - 6814 AH Arnhem - T 026-442 44 40 

 

FACT-werk en specialistische zorg in één team

Interview met Marijke van Putten

‘Binnen GGZ Noord-Holland-Noord hebben we drie programma’s geschreven die de komende drie jaar hun beslag moeten krijgen’, vertelt Marijke van Putten, lid van de raad van bestuur. ‘Voorheen werkten we via twee sporen: de FACT-teams en diagnostisch gerichte specialistische teams. Deze voegen we samen tot geïntegreerde teams die wijk- en herstelgericht zijn. Teams met ervaringsdeskundigen en IPS-medewerkers die mensen begeleiden naar werk, maar ook met specialistische behandelkennis.’

 
 
 
 

Psychisch gezond in een opgewarmde aarde

Column door Jaap van der Stel

In 1717, precies 300 jaar geleden, werd de Groningse kust geteisterd door wat de Kerstvloed is gaan heten. Het was de grootste natuurramp in de afgelopen eeuwen, groter dan de Watersnoodramp van 1953. Duizenden mensen verdronken, samen met hun vee. Het gebeurde in een tijd dat er nog geen Deltawet was. De psychische opvang voor de overlevenden was uiteraard minimaal. Of zo'n ramp ons de komende tijd weer te wachten staat is onbekend. Maar zeker is wel dat het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en dat wij, onze kinderen en zeker de kinderen van onze kinderen zeer ingrijpende gevolgen daarvan zullen merken.

 
 
 
 

A lousy start makes a lousy end

Artikel door Nanne Dodde en Paul de Beurs

‘Waarom is het vaak zo lastig om afspraken na te komen na een toch ogenschijnlijk goed genomen besluit?’ Veel samenwerkingsverbanden worstelen met deze vraag, waaronder bestuurders en professionals in de zorg. Als redenen worden vele uiteenlopende argumenten genoemd. Maar echt goed begrijpen doet men het niet. De regels van besluitvorming lijken goed in acht te zijn genomen; een ieder was betrokken in het proces en uiteindelijk is men met elkaar tot een duidelijke keuze voor de oplossing en de aanpak gekomen. Daar ligt het blijkbaar allemaal niet aan. De oorzaak van een onvoldoende gedragen besluit blijkt vaak gelegen te zijn in een onduidelijke gemeenschappelijke probleemstelling. De keuze voor een oplossing wordt immers bepaald door de formulering van de juiste en vooral gedeelde probleemstelling.

 
 
 
 
 

Recente vacatures

 

Psychiater PAAZ - uren in overleg
Friesland


 

GZ-psycholoog Kind & Jeugd - 16-36 uur
Dordrecht

 

Teamleider Zorg - Verpleegkundig Specialist
Almelo

 

Specialist Ouderengeneeskunde - 24-36 uur
Overijssel

 
 
 
 
 

Wilt u deze e-mail niet meer ontvangen klik dan op uitschrijven.