In ons wekelijkse bericht vragen wij uw aandacht voor het interview met Gerda Huijbregts, bestuurder van Combinatie Jeugdzorg in Eindhoven; 

‘Liever in gesprek blijven dan tegenover elkaar staan’.

Ook attenderen wij u op de column van Angela Carper ‘Minister Schippers, waar zijn wij nou helemaal mee bezig?’, en op het vervolgartikel van Nanne Dodde en Paul de Beurs ‘Zonder structuur geen avontuur voor zelfsturende teams’.

Aangename leesminuten gewenst en wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

ir. Wouter Albersen
Directeur

 

e-brief: 2363

Van Der Hoef & Partners - Cronjéstraat 10 - 6814 AH Arnhem - T 026-442 44 40 

 

‘Liever in gesprek blijven dan tegenover elkaar staan’

Interview met Gerda Huijbregts

‘Het stof van de transitie daalt neer, specialistische zorg en het lokale veld bewegen naar elkaar toe, dat geeft vertrouwen’, zegt Gerda Huijbregts, bestuurder van Combinatie Jeugdzorg. ‘Maar ook twee jaar na de transitie blijft het besturen van een jeugdhulporganisatie met regelmaat een ingewikkelde klus. Aandacht hebben voor de gewenste inhoudelijke ontwikkelingen en tegelijk te maken krijgen met forse bezuinigingen, dat vraagt veel van al onze medewerkers.’

 
 
 
 

Minister Schippers, waar zijn we nou helemaal mee bezig?

Column door Angela Carper

Als ik onze Minister en Staatssecretaris mag geloven, gaat het fantastisch in de zorg. De Prinsjesdag-boodschap is duidelijk: ‘de zorgkosten zijn beteugeld!’ Chapeau. Zal ik alvast de champagne ontkurken? Sigaartje erbij. Hollandsch bitterballetje erbij. Dat het door het huidige zorgbeleid komt, is voor ons VWS-team klip en klaar. Gewoon vermarkten die zorg, dan wordt het vanzelf goedkoper, toch? Of toch niet?

 
 
 
 

Zonder structuur geen avontuur voor zelfsturende teams

Artikel door Nanne Dodde & Paul de Beurs

‘Zonder structuur geen avontuur’: dit is waarmee we ons vorige artikel ‘De rationale voor zelfsturende teams’ hebben beëindigd. In dit artikel geven we een toelichting wat we met structuur bedoelen en gaan we in op de start van dit avontuur. Bij zelfsturende teams moet het gaan om innovatie die structureel voor alle interne en externe stakeholders een meerwaarde oplevert. Het dient op voorhand duidelijk te zijn waar deze meerwaarde uit bestaat en hoe het gemeten gaat worden.

 
 
 
 
 

Recente vacatures

 

Psychiater Kliniek - 24-32 uur
Regio Amsterdam


 

Manager Behandeling - Acute Zorg - 32-36 uur
Regio Tilburg

 

Psychiater Kliniek Ouderen - 18-27 uur
Regio Utrecht

 

GZ- en klinisch psychologen - uren in overleg
Limburg

 
 
 
 
 

Wilt u deze e-mail niet meer ontvangen klik dan op uitschrijven.