Bertho Nieboer schrijft in zijn nieuwe column ‘de schoorsteen moet roken’ over de prikkels in het zorgstelsel die leiden tot onnodig duurdere zorg. 

Hij meent dat het centrale uitgangspunt, in de keuze van de juiste behandeling, de gemeenschappelijke besluitvorming tussen arts en patiënt moet zijn.
Maar daar schort het blijkbaar nog aan.

Graag wijzen wij u op ons interview met prof. Dr. Bart Berden ‘spanningsveld tussen buiten en binnen het ziekenhuis’.

Volgende week publiceren wij een vervolg op het succesvolle artikel van Nanne Dodde en Paul de Beurs over zelfsturende teams. 

Wij wensen u weer genoeglijke leesminuten.

Met vriendelijke groet,

ir. Wouter Albersen
Directeur

E-brief: 2355

Van Der Hoef & Partners - Cronjéstraat 10 - 6814 AH Arnhem - T 026-442 44 40 

 

De schoorsteen moet roken

Column door Dr. Bertho Nieboer

Dit jaar “vieren” we het 10-jarig bestaan van het nieuwe zorgstelsel. Onder andere via 2 speciale uitzendingen van RadarTV werd het volk hiermee geconfronteerd. Met als leidraad de gekozen ondertitel “Marktwerking in de zorg: wie wordt er beter van?” gingen Antoinette Hertsenberg c.s. op zoek naar de voordelen van dit nieuwe stelsel. Na 2 uitzendingen was de conclusie dat het, behalve misschien kortere wachtlijsten, nog wachten is op de positieve effecten. Daarentegen is gebleken dat de kosten de pan uitrijzen, onder andere door wat een hoogleraar chirurgie “productietenten” noemt. Dit zouden ziekenhuizen zijn waar relatief veel verrichtingen gedaan worden ten opzichte van conservatievere behandelingen, met name omdat dit meer oplevert voor de vakgroep.

 
 
 
 

Spanningsveld tussen buiten en binnen het ziekenhuis

Interview met Prof. dr. Bart Berden

Prof. dr. Bart Berden is naast voorzitter van de raad van bestuur van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg bijzonder hoogleraar bij de Universiteit van Tilburg, Tias Business School. Zijn leerstoel heeft betrekking op de invloed van de buitenwereld op de organisatie van het ziekenhuis. Hij illustreert dit ‘organiseren van buiten naar binnen’ vanuit de praktijk. Bijvoorbeeld waar het gaat om de hijgerige media of een stellige minister.

 
 
 
 

De rationale voor zelfsturende teams

Artikel door Nanne Dodde en Paul de Beurs

Door de toenemende complexiteit zijn veel professionals het overzicht en het gevoel voor het zorgsysteem kwijtgeraakt. Velen voelen zich gevangen in een keurslijf van externe invloeden zoals richtlijnen, afspraken, regels en procedures. Het betreft niet alleen het vakinhoudelijke gebied, maar ook de diverse institutionele, professionele, juridische en fiscale constructies waarin gewerkt wordt. Deze ontwikkeling beïnvloedt (en beperkt) in toenemende mate de manier waarop gewerkt en samengewerkt wordt. In de vele overleg- en samenwerkingsverbanden bepaalt dat keurslijf een groot deel van de agenda. De roep om menselijkheid klinkt steeds luider bij professionals in de zorg. Menselijkheid hebben ze juist zo nodig om op een goede, plezierige en betekenisvolle manier het werk te kunnen doen.

 
 
 
 
 

Recente vacatures

 

Psychiater Angst en Depressie - 16-36 uur
Regio Haarlem


 

Psychiater Ambulante Specialistische Zorg - 24-36 uur
Gelderland

 

Manager Behandeling - Acute Zorg - 32-36 uur
Regio Tilburg

 

GZ-psychologen systeemgericht - uren in overleg
Amsterdam

 
 
 
 
 

Wilt u deze e-mail niet meer ontvangen klik dan op uitschrijven.