Het Dolhuys 

Het Dolhuys, museum van de geest, streeft naar het in beeld brengen van de mens in al haar facetten en het ter discussie stellen van stereotype beelden om zo een bijdrage te leveren aan erkenning, waardering en begrip voor mensen. In het bijzonder van mensen die in Nederland afwijken van de geldende ‘norm’ in hun gedrag, denken en emoties, in zowel positieve als negatieve zin, zowel in heden als verleden.

In onze samenleving zijn stigma’s ten aanzien van afwijkend gedrag volop aanwezig. Het Dolhuys wil een wezenlijke objectieve bijdrage leveren aan beeldvorming middels bijzondere kunst, ontmoeting, verwondering en open debat.

Het Dolhuys heeft de volgende doelstellingen:

Ontmoeting, Het Dolhuys wil een ontmoeting creëren tussen jezelf en ‘de ander’ door middel van kunst, levensverhalen en wetenschap

Verwondering, Het Dolhuys stelt de mens en zijn bijzondere geest centraal. Door buitensluiting en isolatie blijven veel bijzondere verhalen verborgen. Het Dolhuys wil deze verhalen ontsluiten en toegankelijk maken en beschikbaar stellen aan het publiek

Collectiebeheer, Het Dolhuys heeft tot doel het exposeren en uitbouwen van de eigen kenniscollectie. Het Dolhuys beschikt over een (inter) nationale kenniscollectie met objecten, beeldcollectie (meer dan 20.000 beelden), de historische bibliotheek (7.000 titels) en de mediatheek (750 banden en films) van Het Dolhuys.

Van Der Hoef & Partners is sponsor van het Museum van Het Dolhuys.

http://www.hetdolhuys.nl/ 


Meer informatie?

Wouter Albersen
026 442 44 40