Jeroen van Ewijk

Senior coach

Jeroen van Ewijk is senior coach binnen VDH Coaching.

Hij heeft ruim 25 jaar ervaring als persoonlijk coach binnen profit en non-profit organisaties. Als senior coach ondersteunt hij mensen bij hun persoonlijke vraagstukken en hun ontwikkeling. In zijn visie gaat het om een bewustwordingsproces dat leidt naar meesterschap over je zelf: zijn wie je werkelijk bent en doen wat je werkelijk te doen hebt. 

Dit onder het motto “Lift yourself by yourself”.