Met vertrouwen naar de top

Wij zijn een gespecialiseerd search- en selectiebureau
in de zorgmarkt en hechten aan persoonlijke aandacht,
zorgvuldigheid en professioneel handelen.

VAN DER HOEF & PARTNERS

Onze dienstverlening;

  • kennen van talentvolle professionals in de zorg
  • bemiddelen in vacatures voor medisch specialisten
  • invullen posities op hoger management en stafniveau
  • executive search voor bestuurlijke en directiefuncties
  • adviseren raden van toezicht en bestuur bij benoemingen
  • voeren loopbaangesprekken en loopbaan coaching

Voor meer informatie bel 026 442 44 40
of mail ons.

LOOPBAAN SPREEKUUR


Wouter Albersen
Directeur


Steven van Ketwich Verschuur
Senior consultant