Met vertrouwen naar de top

Wij zijn een gespecialiseerd search- en selectiebureau
in de zorgmarkt en hechten aan persoonlijke aandacht,
zorgvuldigheid en professioneel handelen.

VAN DER HOEF & PARTNERS

Onze dienstverlening;

  • kennen van talentvolle professionals in de zorg
  • bemiddelen in vacatures voor medisch specialisten
  • invullen posities op hoger management en stafniveau
  • executive search voor bestuurlijke en directiefuncties
  • adviseren raden van toezicht en bestuur bij benoemingen
  • voeren loopbaangesprekken en loopbaan coaching

Voor meer informatie bel 026 442 44 40
of mail ons.

LOOPBAAN SPREEKUUR


Wouter Albersen
Directeur


Steven van Ketwich Verschuur
Senior consultant

Chat met ons!

Op maandag t/m donderdag kun je tijdens kantooruren live met ons chatten.